Horts socials i aus

Els espais agrícoles representen l’hàbitat de moltes espècies de la flora i fauna silvestre. El pas d’una agricultura tradicional a una d’industrial ha comportat una pèrdua de biodiversitat i del paper que aquesta feia en aquests espais productius.
En aquest web pretenem mostrar la interacció entre ocells i els horts en sentit ampli, incidint molt especialment en els efectes que recuperar un espai d’horta amb una perspectiva ecològica pot tenir en els ocells.
La idea va sorgir a partir de les converses entre ICO i Tarpuna, entre ornitòlegs i interessats en els horts ecològics i en el seu impacte social. L’objectiu principal d’aquest projecte és poder avaluar el guany o pèrdua que suposa l’actuació desenvolupada al voltant dels horts socials, des del punt de vista de la conservació de les espècies d’ocells. Però a la vegada, el web pretén ser un espai obert per a compartir coneixements sobre el paper dels ocells en els horts i a l’inrevès.